Фото

Экспедиция в Афганистан в рамках съемки фильма Сергея Балабанова «Мятеж в преисподней», 2008 г., Панжшер. Фото из архива председателя Чувашской р/о РСВА Игоря Кашаева