Работа в регионах - Приволжский ф/о

https://riapo.ru/penza/obshchestvo/shtab-obcshestvennoj-podderzhki-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-penzenskimi-nko

https://riapo.ru/penza/obshchestvo/shtab-obcshestvennoj-podderzhki-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-penzenskimi-nko
Пензенская р/о