Работа в регионах - Приволжский ф/о

https://www.marpravda.ru/news/zhizn-v-mariy-el/volzhskim-afgantsam-pomogli-s-remontom-pomeshcheniy/

https://www.marpravda.ru/news/zhizn-v-mariy-el/volzhskim-afgantsam-pomogli-s-remontom-pomeshcheniy/
Марийская р/о